Call us : +91-22-2278-2473

List Of Donors

 1. Madhukar Pitke
 2. Vivek Rane
 3. Vandana Nanal
 4. G. Ravindrakumar
 5. Dipan Ghosh
 6. Kishore Menon
 7. Amit Roy
 8. Vaibhav Prabhudesai
 9. Shobhona Sharma
 10. Arun Grover
 11. Srinivasan Rangarajan
 12. Ashish Arora
 13. Rajesh Khaparde
 14. Kailash Rustagi
 15. Ranganath Navalgund
 16. Richard Pinto
 17. Lakshmikanth Gandikota
 18. Vivek Singh
 19. Madhukar Pitke
 20. Mahananda Dasgupta
 21. Sarbani Basu
 22. Arvind Kumar
 23. Atul Gurtu
 24. Narendra Singh
 25. Gotam Jarori
 26. Ranjan Das
 27. Renukanthan Ram (Vidhya)
 28. Gurinder Pal Singh
 29. Partha Sarathi Mukherji
 30. Dinesh Sharma
 31. Rajaram Swaminathan
 32. Sudesh Dhar
 33. Snehmay Sinha
 34. N. Periasamy
 35. Brij Mohan Arora
 36. P.C. Agrawal
SUBSCRIBE OUR NEWSLETTER
Contact Us
Tata Institute of Fundamental Research Alumni,
Homi Bhabha Road, Navy Nagar, Colaba
Mumbai 400005, INDIA.
Tel
:
+91-22-2278-2473
Fax
:
+91-22-2280-4610 / 4611
ISDN
:
91-22 2286 0010
Top